Zostaw wiadomość


Niestety nie jesteśmy w tej chwili dostępni. Wyślij nam wiadomość, a wkrótce skontaktujemy się z Tobą

Zostaw wiadomość
Przed dokonaniem zwrotu towaru uprzejmie prosimy o informację mailową: biuro@officina66.pl

 
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 Rozdział 4 (Prawo odstąpienia od umowy) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy Usługodawcy biuro@officina66.pl. Klient musi żądać wysłania email zwrotnego, w którym Usługodawca potwierdzi otrzymanie maila, o którym mowa.
 
Dokument odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru powinien zawierać następujące pozycje i informacje:
Dotyczy paragonu / faktury VAT nr:                                                                                                                                                                                                                                              

Imię, nazwisko oraz adres Klienta: 
 
 

Miejscowość:
 
 

Data:
 
 

Nazwa towaru: 
 
 

Cena brutto:
 
 

Ilość zwracanego towaru:
 
 

Przyczyna zwrotu
Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży i rezygnuję z ww. zamówionego towaru w sklepie internetowym OFFICINA 66, gdyż (wskazać przyczynę zwrotu):
 
 


Uwagi: 

 

 

Proszę o zwrot gotówki na następujące konto: 
 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży i rezygnuję z ww. zamówionego towaru w sklepie internetowym OFFICINA 66, gdyż (powtórzyć przyczynę zwrotu): _____________________________________________________ .

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zwrotu określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów.
.............................................................
(czytelny podpis Klienta oraz data)

UWAGA: Zwracany towar prosimy odesłać na adres widoczny na etykiecie adresowej naklejonej na paczkę z otrzymanym/i przez Państwa produktem/ami.
 
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Produkty powinny zostać zwrócone w stanie nienaruszonym, nie powinny nosić śladów użytkowania, powinny zostać dostarczone w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi częściami dołączonymi do produktu (np. pasek, części wymienne, woreczki, itd.). Towar odsyła Klient na własny koszt.
 
 
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. Aby dokonać zwrotu należy wydrukować i wypełnić dokument zwrotu oraz przesłać towar wraz z paragonem lub fakturą na adres sklepu. Towar należy odesłać w kartonowym opakowaniu, szczególnie w przypadku braku korzystania z usług wyspecjalizowanych firm kurierskich, które nie 'gniotą' paczek.
 
4. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem na wskazany przez klienta rachunek bankowy.
 
5. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu NIE PODLEGAJĄ: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (czyli np. produkty, które zostały spersonalizowane), świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych (podstawa prawna: art. 38, Rozdział 4 (Prawo odstąpienia od umowy) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).