Lascia un messaggio


Al momento non siamo disponibili, lasci un messaggio, risponderemo il prima possibilie

Lascia un messaggio

Historia rLa nostra è la famiglia QUADRI e siamo di Montepulciano, splendida cittadina della Toscana conosciuta per la sua architettura ed anche per il prelibato Vino Nobile.

Il nostro trisnonno nel lontano 1848 dopo alcuni anni di lavoro in miniera iniziò l’attività di cartolaio-legatore. Da allora una lunga serie di eventi storici si sono accavallati, come la caduta del Granducato di Toscana, Garibaldi e l’unità d’Italia, la prima guerra Mondiale e Mussolini. Arriviamo così al 1932 anno in cui Livio Quadri (nostro nonno), trasferì la sua attività in quelli che furono i magazzini, cantine e cucine dello storico convento dei Frati di Santo Stefano.

Dagli anni ’50 agli anni ’90 i due fratelli Paolo e Tommaso hanno continuato un lungo percorso lavorativo fatto di impegno, serietà ed amore per quella attività cominciata tanti anni prima.

E’ del 1999 l’integrale ristrutturazione dello storico negozio. Per una fatale casualità torna alla luce una tomba etrusca del III sec. A.C. ancora con la pavimentazione originale, un granaio sotterraneo ed una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana.

…ah dimenticavamo, se venite a trovarci non sperate di incontrare quei frati che per tanti secoli hanno abitato questi locali; loro dovettero fuggire da Montepulciano scacciati dall’ esercito Napoleonico.

Maledetti Toscani è da svariati decenni riferimento per i Poliziani, villeggianti e tanti illustri visitatori come Pirandello, Curzio Malaparte, Federico Fellini, il Principe Carlo d’Inghilterra, politici, artisti, intellettuali. Con l’ingresso in società di Nicola, Alessandro e Sonia la nostra realtà è ulteriormente cresciuta in un contesto economico non tra i più favorevoli. Nasce così a Cortona ridente cittadina di origine etrusca, conosciuta in tutto il mondo, il nuovo Maledetti Toscani Store dove il cliente ha modo di conoscere tutte le nostre novità.

Attualmente il nostro marchio è presente in più di 20 città italiane, ed alcuni paesi all’estero come Francia, Spagna, Inghilterra, Usa, Canada. odziny Maledetti Toscani

Nasza rodzina nazywa się QUADRI, jesteśmy z Montepulciano, przepięknego miasteczka położonego w Toskanii, znanego z architektury oraz wyśmienitego Vino Nobile.

Nasz prapradziadek w odległym 1848 roku, po kilku latach pracy w kopalni, rozpoczął działalność sprzedawcy papieru-introligatora. Potem nastąpiło wiele wydarzeń historycznych, które się na siebie nałożyły, jak upadek Granducato di Toscana, działalność Garibaldiego oraz Zjednoczenie Włoch, pierwsza wojna światowa oraz przejęcie władzy przez Mussoliniego. I tak dochodzimy do roku 1932, roku w którym Livio Quadri (nasz dziadek) przeniósł działalność do magazynów, piwnic i refektarzy dawnego klasztoru Braci od Świętego Stefana.

Począwszy od lat 50-tych aż do 90-tych dwaj bracia Paolo i Tommaso podjęli się kontynuacji obranej ścieżki zawodowej, przemierzanej z zaangażowaniem, rozwagą i miłością dla owej działalności zapoczątkowanej wiele lat wcześniej.

W 1999 dokonano całkowitej rewitalizacji dawnego sklepu. Dziełem przypadku jest odkrycie etruskiego grobowca z III wieku przed naszą erą wraz z oryginalną podłogą, podziemny spichlerz oraz cysterna na wodę deszczową.

Maledetti Toscani jest od wielu dziesięcioleci punktem odniesienia dla I Poliziani, wczasowiczów i wielu innych sławnych gości jak Pirandello, Curzio Malaparte, Federico Fellini, książę Karol z Wielkiej Bretanii, politycy, artyści, intelektualiści. Wraz z wejściem do spółki Nicoli, Aleksandra i Soni nasza działalność nieustannie się rozwija, nawet w mało sprzyjającym kontekście gospodarczym. Rodzi się w ten sposób w Cortona roześmiane miasteczko o etruskim rodowodzie, znane na całym świecie, nowy Maledetti Toscani Store.