» Reklamacje

Reklamacje

Przed dokonaniem reklamacji towaru uprzejmie prosimy o kontakt mailowy: biuro@officina66.pl

Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym w Panelu klienta po zalogowaniu się na stronie sklepu w zakładce Reklamacje – Napisz zgłoszenie. Po wysłaniu zgłoszenia, na Państwa adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z jego numerem identyfikacyjnym.

Zgłoszenie reklamacji można także przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Usługodawcy:

​Edyta Bocian OFFICINA 66
ul. Wojska Polskiego 8/14
62-060 Stęszew

W przypadku wybrania tej formy zgłoszenia reklamacji, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące pozycje i informacje:
Zgłoszenie reklamacyjne sporządzone w dniu ...............
1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...............
2. Adres: ...............
3. Data dokonania zakupu: ...............
4. Nazwa towaru: ...............
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...............
6. Cena brutto: ...............
7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...............
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ............
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ............
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru): ............
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów.

.......................................................
(czytelny podpis Klienta i data)Więcej informacji w zakładce "Regulamin sklepu i cennik" (patrz: § 7 Procedura reklamacji).

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl. Projekt i wykonanie ConDesign.
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).