» Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


W niniejszym dokumencie  przedstawiono powody przetwarzania danych, sposób ich gromadzenia, przetwarzania oraz zapewniania ochrony wszystkich zgromadzonych danych osobowych, sposób korzystania z tych danych oraz prawa przysługujące osobom w związku z ich danymi osobowymi (prawo dostępu do danych, ich poprawiania i blokowania).

1. Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2. Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep, tj. wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. Dane kontaktowe Usługodawcy: Edyta Bocian OFFICINA 66, ul. Wojska Polskiego 8/14, 61-062 Stęszew, tel. 0048 508 390 521, adres email: biuro@officina66.pl
Zbiór danych osobowych jest zarejestrowany w bazie Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

4. Zodnie z tzw. zasadą minimalizacji danych osobowych, sklep przetwarza wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych:
a) w przypadku osób fizycznych dane te obejmują następujące pozycje: imię, nazwisko, ulica i numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu, adres email. Przy realizacji przesyłki na adres inny niż adres zamieszkania, Klient wskazuje dodatkowo adres do wysyłki (ulica i numer domu/lokalu, kod pocztowy, ewentualnie dane oraz numer telefonu osoby, która ma dokonać odbioru paczki w jego imieniu);
b) w przypadku firm dane te obejmują następujące pozycje: imię, nazwisko, ulica i numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu, adres email, a także nazwa firmy oraz numer NIP. Przy realizacji przesyłki na adres inny niż adres firmy, Klient wskazuje dodatkowo adres do wysyłki (ulica i numer domu/lokalu, kod pocztowy, ewentualnie dane oraz numer telefonu osoby, która ma dokonać odbioru paczki w jego imieniu);

5. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

6. Dane osobowe przechowywane przez sklep są przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

7. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres biuro@officina66.pl
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

8. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

9. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

10. Klient ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawa te mogą być ograniczone, jeśli:
a. istnieje przepis prawa, który nakazuje przetwarzanie danych osobowych,
b. występuje sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl. Projekt i wykonanie ConDesign.
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).